Błąd 410 – co to jest?

Spis treści

Błąd 410 to komunikat o błędzie protokołu HTTP, który oznacza „Gone” (Zniknięta). W przeciwieństwie do błędu 404, który sygnalizuje, że strona nie została znaleziona, błąd 410 informuje, że zasób wcześniej istniejący na danym adresie URL został trwale usunięty i nie jest już dostępny. Jest to komunikat bardziej definitywny niż błąd 404, ponieważ wskazuje, że dany zasób nie będzie już dostępny w przyszłości, co może wynikać z celowej decyzji właściciela strony o jego usunięciu.

Błędy 410 a pozycjonowanie

W kontekście pozycjonowania stron, błąd 410 wpływa na sposób, w jaki wyszukiwarki traktują informacje na temat zasobu. Wyszukiwarki interpretują błąd 410 jako trwałe usunięcie zasobu, co prowadzi do wycofania go z indeksu. Oznacza to, że strona przestaje brać pod uwagę dany zasób podczas indeksowania i oceniania jakości witryny. W rezultacie, błąd 410 ma bezpośredni wpływ na pozycjonowanie strony, zwłaszcza jeśli zasób był wcześniej uznawany za istotny dla struktury witryny lub jej ogólnej wartości.

Jak czuwać nad błędami 410?

Aby skutecznie zarządzać błędem 410, właściciele stron powinni zastosować odpowiednie techniki, takie jak przekierowania 301 lub dostarczenie informacji o błędzie w nagłówku HTTP. Wdrożenie przekierowań 301 umożliwia skierowanie użytkowników oraz robotów indeksujących na nowy, istniejący adres URL, co minimalizuje utratę wartości dla strony. Ponadto, dostarczenie informacji o błędzie w nagłówku HTTP umożliwia szybkie powiadomienie wyszukiwarek o trwałym usunięciu zasobu, co może przyspieszyć proces usunięcia go z indeksu.

Podsumowanie o błędach 410

Błąd 410 informuje, że dany zasób został trwale usunięty, co ma bezpośredni wpływ na pozycjonowanie strony. Skuteczne zarządzanie tym błędem wymaga zastosowania właściwych technik, takich jak przekierowania 301, aby minimalizować utratę wartości dla strony i zachować spójność jej struktury. W kontekście strategii SEO, skuteczna obsługa błędu 410 przyczynia się do utrzymania optymalnej widoczności witryny w wynikach wyszukiwania.

Inne pojęcia

Zapraszamy do współpracy w zakresie SEO/SEM

Wypełniając formularz kontaktowy, dobrowolnie zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Agencję P&S Pozycjonowanie Stron w celu odpowiedzi na Twoją wiadomość. W dowolnym momencie możesz wycofać udzieloną zgodę..